1612.nl heeft recent een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor een multifunctioneel pand van ca. 3.000m2 aan de Rooswijkweg in Velsen.

A label

Vanwege de verschillende gebruiksfuncties binnen het pand (kantoor/ productie/ opleiding/ opslag/ verkoop) lopen de wensen en eisen voor het binnenklimaat sterk uiteen. Het pand heeft al een A label, waarmee er vanuit de regelgeving geen strikte noodzaak om een labelsprong te maken. Het onderzoek heeft zich vooral gericht om de eigenaar te kunnen adviseren om de toekomstige verhuurbaarheid te verbeteren.

Technische inventarisatie

Middels een nauwkeurige opname van de huidige installaties en onderzoek van het gebouwdossier heeft 1612.nl een business case opgesteld waarbij een aantal realistische scenario’s voor verduurzaming zijn beschreven.
Hierbij is onder andere gekeken naar besparingsmogelijkheden door bijvoorbeeld het toepassen van zonnepanelen, (PV) of Warmte/ Koude Opslag (WKO). Om voorbereid te zijn op verdere elektrificatie zijn ook de mogelijkheden voor het plaatsen van laadpalen binnen de huidige technische installatie onderzocht. Dit alles is ondersteund met een budgetraming voor de te verwachten investeringen.
Uiteindelijk heeft onze rapportage er voor gezorgd dat de huidige eigenaar een gefundeerde beslissing kan nemen over de toekomst van het pand.

Duurzaam en toekomstbestendig

1612.nl kan samen met u de kansen en beperkingen bekijken voor uw specifieke uitdaging en daarmee zorgen dat uw organisatie duurzaam en toekomstbestendig wordt en de impact van de netcongestie geminimaliseerd wordt.

Heeft u ook behoefte aan ondersteuning bij complexe technische vraagstukken?

Wij zijn 1612.nl! Altijd onafhankelijk, toegewijd en doelgericht! Wij adviseren en ondersteunen organisaties in vraagstellingen waarbij de techniek een belangrijke rol speelt.

Meer weten?

Neem een kijkje op onze website en neem contact met ons op voor meer informatie. Wij komen graag met je in gesprek!