Duurzaamheid voor gebouwen

Door duurzame ontwikkelingen zorgen we dat toekomstige generaties ook in hun levensbehoeften kunnen blijven voorzien. Duurzaamheid bij bestaande gebouwen heeft vooral raakvlakken met de energietransitie: minder gebruik van fossiele brandstoffen en toenemend gebruik van duurzaam opgewekte energie.

Waar voor nieuwbouw in de regelgeving de “duurzaamheidslat” door de overheid al telkens hoger wordt gelegd, is dit voor bestaande bouw een stuk minder strak geregeld. Veel gebouweigenaren, verhuurders, gebruikers etc. ontwikkelen wel ideeën tot verduurzaming van hun panden, maar lopen nogal eens vast hoe van een abstracte wens te komen tot “werk in uitvoering”. Ook waar de overheid ondernemers wel maant tot verduurzaming is het voor diezelfde ondernemers vaak niet eenvoudig om te beslissen wat de beste maatregelen zijn en hoe deze uitgevoerd te krijgen.
Antwoorden op vragen

Optimalisatie van vastgoed

De invulling van vastgoed verandert de laatste decennia in een steeds sneller tempo. Zo gaan we steeds meer wonen in bijvoorbeeld kerken of kantoren. Bedrijfspanden worden ingericht naar de nieuwste inzichten maar er wordt ook steeds meer thuis gewerkt. Doelmatig aanpassen van bestaand vastgoed of het ontwikkelen van nieuw vastgoed op een verantwoorde en toekomstgerichte wijze is ronduit complex.

Optimalisatie van bestaande gebouwen komt vaak in beweging door comfortklachten. Niet goed ingeregelde installaties komen veel voor en zorgen naast ontevreden en minder productief personeel ook voor onnodig hoge energierekeningen. Niet altijd zijn installaties al bij de oplevering perfect ingeregeld, soms vanuit veranderd gebruik maar ook beperkingen vanuit het oorspronkelijke ontwerp.

Door in te zetten om het maximale uit het ontwerp van de installaties te willen behalen, goed te kijken naar de bouwkundige randvoorwaarden en daar waar nodig verbeteringen toe te passen kunnen veelal snel positieve resultaten worden behaald. Zowel door minder energieverbruik als door tevreden en productiever personeel. Komen tot een sluitende businesscase is echter vaak de grootse drempel voor organisaties om vooruitgang te boeken en hier kan 1612.nl precies bij helpen.
Antwoorden op vragen

Wet- en regelgeving

Ook de overheid bevindt zich in het dynamische speelveld van de veranderende technisch wereld. Dit vraagt om regelmatige aanpassingen van wet- en regelgeving zowel in nationaal als internationaal verband.

Voor gebruikers, vastgoedeigenaren of facilitaire organisaties kan het lastig zijn om op alle deelgebieden de aandacht gevestigd te houden. Hierdoor ontstaan regelmatig situaties waarin onduidelijkheden ontstaan of nog wordt voldaan aan huidige wet- en regelgeving. Bouwbesluit, Arbo regelgeving, brandveilig en elektrisch veilig gebruik van gebouwen, legionella risico beheersing, STEK, SCIOS-SCOPE etc. zijn de meest bekende, maar er heersen veel misverstanden wanneer welke regelgeving van toepassing is en op welke wijze deze in de organisatie te borgen.

We merken dat in de praktijk de facilitaire organisatie nogal eens een onafhankelijk klankbord zoekt om mee te sparren of hun kennis actueel is op dit gebied. 1612.nl is altijd onafhankelijk en kan u in deze vraagstukken bijstaan.
Antwoorden op vragen

Bedrijfszekerheid

Afhankelijk van uw bedrijfsvoering kan bedrijfszekerheid een zeer belangrijk onderwerp zijn. Door toenemende complexiteit en integratie van verschillende technische systemen is lang niet altijd helder waar de zwakste schakel zich bevindt, wat de risico’s zijn en hoe deze zo goed mogelijk kunnen worden verkleind of weggenomen.

Door uitval van bijvoorbeeld de stroomvoorziening kan het primaire proces van uw organisatie flinke schade oplopen. Ook is een hoge uptime van de ICT omgeving heel belangrijk omdat bij uitval in de hedendaagse organisatie meestal de gehele communicatie stil komt te liggen. Naast stroomuitval kunnen ook ongewenste bezoekers een risico zijn.

Naast bouwkundige en organisatorische maatregelen kan bedrijfszekerheid ook verhoogd worden door bijvoorbeeld toegangscontrole, inbraakdetectie of camera systemen.
1612.nl kijkt samen met onze opdrachtgevers naar de belangrijkste risico’s. Door deze inzichtelijk te maken kan via de juiste technische maatregelen de bedrijfszekerheid zo optimaal behouden worden.
Antwoorden op vragen