Upgrade brandveiligheid kantoor en cellencomplex

Regio Haaglanden had zich als doel gesteld al haar locaties te laten voldoen aan de laatste wet- en regelgeving rondom brandveiligheid. Hierbij lag de nadruk op brandmeldinstallaties, brandcompartimentering en de instandhouding van certificeringen. Het hoofdbureau had hierin de grootste uitdaging aangezien zich hier een groot cellencomplex en een ondergrondse parkeergarage bevind. Verder moest de bedrijfsvoering zo min mogelijk hinder ondervinden en tijdens de werkzaamheden de veiligheid uiteraard gegarandeerd blijven. Via een gedegen ontwerptraject is in samenwerking met de opdrachtgever de aanbesteding uitgezet en is het project tot en met de oplevering begeleid. Hierna is de interne organisatie opgeleid en is het project overgedragen naar de facilitaire organisatie.