Upgrade bedrijfszekerheid

De opdrachtgever had twijfels over de bedrijfszekerheid van de elektrotechnische installatie. Het noodstroomaggregaat werd weliswaar periodiek getest, maar een volledige ‘black building’ test was niet recent meer uitgevoerd.
Door zowel de risico’s van deze test als de staat van de huidige installatie inzichtelijk te maken kon vanuit een robuuste businesscase gewerkt worden naar een gedegen project. Doel was te komen tot een volledig gecontroleerde test, waarbij kon worden gecombineerd met onder andere onderhoud aan de hoofdverdeling en de transformatoren. Uiteraard is hierbij de samenwerking met de netbeheerder gezocht. Het werkplan, de testprotocollen en de communicatie met alle uitvoerende partijen zijn van A tot Z begeleid. Vervolgens is, na evaluatie, de opgedane kennis duidelijk vastgelegd en gerapporteerd zodat deze ook kan worden gebruikt om soortgelijke situaties op te pakken op andere locaties binnen de organisatie.