Opleidingscentrum Amsterdam

De fysieke beveiliging van een opleidingscentrum van de politie diende te worden opgewaardeerd, waarbij o.a. het camerasysteem aan de nieuwe eisen moest worden aangepast. Hiertoe is samen met de opdrachtgever een ontwerpproces doorlopen waarbij kennis en ervaring zijn vertaald naar een pragmatisch programma van eisen. Middels een meervoudig onderhands inkooptraject is een geschikte partij geselecteerd waarbij naast de kosten ook getoetst is op vakbekwaamheid en aansluiting met de politieorganisatie. Het project is vanaf de ontwerpfase begeleid en waar nodig voorzien van adviezen, via inkoop tot en met oplevering en overdracht naar beheer en onderhoud.