Upgraden gebouwdossiers

Voor vooral de wettelijke status van bijvoorbeeld de brandmeldinstallatie, legionellarisicobeheersing, valbeveiligingen dergelijke was in de loop der tijd onduidelijk geworden. Of aan de huidige regelgeving werd voldaan was niet volledig duidelijk. Gebouwdossiers waren verspreid over diverse locaties, zowel fysiek als digitaal. Na een opschoonactie zijn samen met de opdrachtgever diverse processen ingericht. Hierbij is geborgd dat onderhoudspartijen informatie op de juiste wijze kunnen aanleveren zodat gebouwdossiers altijd up to date gehouden kunnen worden. Daarnaast zijn ook mensen van de eigen organisatie geïnstrueerd en konden zij in het proces rekenen op goede inhoudelijk ondersteuning rondom wet- en regelgeving van vastgoed.