Upgrade gebruiksvergunning

Voor de Universiteit Utrecht zijn door ons in het kader van de gebruiksmelding diverse kantoor- en onderwijsgebouwen geïnventariseerd. De ter plaatse opgenomen informatie is middels Autocad op tekeningen verwerkt. Dit betreft in hoofdzaak de vluchtwegen, noodverlichting, brandmeldinstallaties, WBDBO scheidingen, bezetting en gebruik en dergelijke. De opgenomen informatie is niet alleen gebruikt om de gebruiksmeldingstekeningen te maken, maar is ook de basis geweest voor de ontruimingsplattegronden en aanvalsplattegronden.

Alle tekenwerkzaamheden zijn volgens de laatste NEN normen uitgevoerd.

Kantoor- en onderwijsgebouw Langeveld ca. 20.000 m²
Kantoor- en onderwijsgebouw Aardwetenschappen ca. 18.500 m²
Kantoor- en onderwijsgebouw Nieuw Gildestein ca. 33.000 m²
Kantoor- en onderwijsgebouw Androclusgebouw ca. 30.000 m²
Kantoor- en onderwijsgebouw Wentgebouw ca. 32.000 m²
Bibliotheek Janskerkhof ca. 8.000 m²
Sportcomplex Olympos ca. 8.500 m²

Naast het verzorgen van ontruimingsplattegronden kunnen ook opnames, advies en tekenwerk verzorgd worden voor bijvoorbeeld een gebruiksmelding, aanvalsplattegronden en dergelijke. Wij kunnen u hier voor het gehele traject ontzorgen.