De wereld om ons heen wordt technisch steeds complexer en regelgeving steeds veeleisender. Zowel in de facilitaire omgeving als bij projecten zijn dan ook steeds meer specialistische partijen betrokken die bijeengebracht moeten worden. Daarbij moeten projecten veelal ook steeds sneller naar het gewenste eindpunt worden gebracht. 1612.nl voegt in de juiste mix technisch advies, inkoopondersteuning en projectmanagement toe.

Veel mensen en organisaties spelen met vragen die soms eenvoudig lijken maar niet altijd eenvoudig te beantwoorden zijn. Om tot een succesvol antwoord te komen moeten vaak een aantal abstracte drempels overwonnen worden. Een aantal veel voorkomende vragen hebben we in 4 hoofdthema’s verzameld.

Duurzaamheid

“Hoe kunnen we onze panden laten aansluiten bij onze MVO doelstellingen?”
U en uw organisatie nemen gaan verantwoordelijk richting de maatschappij natuurlijk niet uit de weg. Maatschappelijk verantwoord hoeft helemaal niet alleen een kostenpost te zijn, zoals vaak wordt verondersteld. Duurzaamheid, circulariteit maar ook zaken als verhoogde motivatie en productiviteit van werknemers kunnen zeker een positieve financiële bijdrage aan uw organisatie leveren. Het beschrijven en naleven van MVO doelstellingen is natuurlijk geen eenmalig project, maar een integrale visie op de kernactiviteiten van uw bedrijf.1612 kan u hierbij in alle fases adviseren.
“Hoe kom ik met ons vastgoed van het gas af?”
Van het gas af gaan, in een maatschappij die al tientallen jaren op gas is ingericht, is nogal een flinke stap. Eerst gedegen onderzoek en kijken naar duurzame alternatieven. Vervolgens zal een sluitende businesscase en implementatie traject moeten worden ontwikkeld voordat de transitie ingezet kan worden. Dit doe je liever niet alleen. Wij kunnen u hierbij van begin tot eind bijstaan. Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken of 1612 en uw organisatie bij elkaar passen.
”Heeft het zin om PV panelen op ons dak te leggen?”
In veel organisaties met een flink dakoppervlak wordt de vraag gesteld of het zin heeft het dak “vol te leggen”. Een goed antwoord is niet makkelijk te geven aangezien er veel variabelen zijn waar rekening mee gehouden moet worden. Naast technische vragen zoals of het dak bijvoorbeeld wel sterk genoeg is, of de beschikbare capaciteit van de elektrische aansluiting wel voldoende is, zijn er natuurlijk ook financiële parameters zoals beschikbaarheid van eventuele subsidie die bepalen of de business case sluitend kan worden. Een goed advies op het juiste moment met een daadkrachtige aanpak kan veel teleurstelling op een later moment voorkomen.
"Is er nog ruimte voor laadpalen op onze aansluiting?"
Dat elektrificatie van transport of materieel niet meer weg te denken is, daar zijn de meeste mensen nu wel van overtuigd. Het afscheid nemen van verbrandingsmotoren en vervanging door elektrische krachtbronnen leid uiteraard tot een toenemende vraag naar elektrisch vermogen op het elektriciteitsnetwerk. Speelt u met de vraag of u toekomstbestendig bent ? Een inventarisatie samen met en een goede integrale visie van uw organisatie op de toekomst zorgt dat u tijdig de juiste beslissingen kunt nemen.
"Draaien mijn huidige installaties wel optimaal?"
De impact van onjuist ingeregelde of ontregelde installaties dient niet onderschat te worden. Slecht comfort, verhoogd energieverbruik en dergelijke zijn vaak rechtstreeks te herleiden tot onjuist gebruikte installaties. Wij kunnen u vooruit helpen door onderhouds- en duurzaamheidsdoelstellingen op strategisch niveau zodanig te formulieren en samen met u te implementeren dat uw organisatie verzekerd is van langdurig optimaal ingerichte installaties.
"Komen wij in aanmerking voor subsidie?"
SDE voor zon- en windenergie en Suvis subsidie voor gezonde ventilatie in scholen zijn op dit moment veel voorkomende aanvragen. Het verzorgen van deze aanvragen is niet voor iedereen even eenvoudig. Wij kunnen u bijstaan om de juiste informatie benodigd voor deze aanvragen te verzorgen.

Optimalisatie

“Welke klasse Frisse scholen is voor onze school optimaal?”
Gezonde ventilatie in scholen is een actueel thema. Het komen tot de beste technische ventilatie oplossing binnen de kenmerken van het gebouw is altijd maatwerk. Subsidies zijn beschikbaar maar het verzorgen van de aanvraag is niet altijd even eenvoudig. Wij kunnen u bijstaan om de juiste informatie benodigd voor deze aanvragen te verzorgen.
"Kan ons 'hokjeskantoor' beter aansluiten op onze bezetting?"
Veel organisatie, vastgoedeigenaren en verhuurders van kantoorgebouwen heroverwegen hun huidige inrichtingsconcepten. De kantoortuin is al enige tijd op z’n retour en door Covid is goede ventilatie onder een vergrootglas gekomen, waarbij het niet eenvoudig is aan te geven aan welke eisen voldaan moet worden. Bij een goed werkplekconcept horen ook een goed thermisch en akoestisch comfort.
"Hoe kunnen we het rendement op ons vastgoed optimaliseren?"
In Nederland nemen de kosten om vastgoed te beheren gestaag toe. Door optimalisatie van uw vastgoed en in te zetten op een kwalitatieve inhaalslag (verduurzaming, comfort, uitstraling) kan de opbrengst van uw vastgoed toenemen.
"We willen onze onderhoud- en beheersprocessen optimaliseren, maar hoe?"
Niet of niet juist onderhouden installaties komen helaas vaak voor. Het gevolg kan zicht uiten in onvoorziene kosten door storingen, onveilige situaties, ontevreden en minder productief personeel, onnodig hoge energierekeningen etc. 1612.nl zich zet zich samen met u in om tot een passende onderhoudsstrategie te komen met de juiste onderhoudspartner in een maatwerk onderhoudscontract. Uw winst is een financieel voorspelbaarder onderhoudsaanpak waarbij uw organisatie de gewenste mate van ontzorging wordt geboden. U bent in controle en blijft in controle.
"Kantoor naar woning? Hotels of appartementen?"
Geen eenvoudige exercitie maar voor vastgoedeigenaren kan een bestemmingswijziging van hun vierkante meters een interessante verhoging van het rendement opleveren. 1612.nl kan in elke fase van dit complexe proces, van initiatief tot oplevering bijstaan met een hands-on aanpak.

Wet- en regelgeving

“Aan welke eisen en regelgeving moet ik eigenlijk allemaal voldoen”
Dit is natuurlijk geen eenvoudige vraag om te beantwoorden, maar wel is het duidelijk dat er veel onzekerheid heerst over zaken als ARBO in relatie tot elektrische veiligheid (NEN3140) of legionella beheersing, brandveilig gebruik van gebouwen etc. Wij kunnen u duidelijk adviseren welke regelgeving waarvoor bedoeld is en op welke wijze deze voor u of uw organisatie van toepassing is. Ook kunnen wij samen met u beheersmaatregelen ontwikkelen om geïnventariseerde risico’s zoveel mogelijk te beperken.
"Waar bevinden zich in onze organisatie juridische kwetsbaarheden?“
Dit is natuurlijk geen eenvoudige vraag om zonder een goede dialoog en gedegen onderzoek beantwoord te krijgen. Wij komen graag met u in contact.
“Hoe krijg ik ons gebouwdossier op orde?"
Het bijhouden van een actueel gebouwdossier heeft binnen veel organisaties geen hoge prioriteit en gezien als overbodige kostenpost. Wat vaak over het hoofd wordt gezien is dat binnen herhuis- of (interne) verbouwingsprojecten vaak onnodig en herhaaldelijk veel kosten gemaakt worden die met een actueel gebouwdossier beperkt hadden kunnen blijven. Daarnaast is een actueel gebouwdossier onmisbaar om efficiënt te kunnen bijdragen aan bijvoorbeeld het bedrijfsnoodplan, gebruiksmelding/vergunning, ontruimingsplattegronden, certificering van bijvoorbeeld brandmeld- of sprinklerinstallaties en dergelijke. 1612.nl kan uw organisatie bijstaan in het vinden van de juiste balans en een optimaal bij uw organisatie passend gebouwdossier.
"De overheid eist dat we ons energieverbruik verlagen. Hoe verder?"
Als de EED Energie-audit verplicht is voor uw onderneming dient u periodiek alle benodigde om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van uw onderneming. 1612.nl kan u bijstaan om de relevante informatie te verzamelen en maatregelen volgend uit een EED Energie-audit samen met u te implementeren, zodat u de energiekosten van uw onderneming terugbrengt.
"Onze verzekeraar stelt aanvullende eisen. Wat nu?"
Middels SCIOS – SCOPE kunnen verzekeraars eisen stellen aan keuring van diverse installaties, voornamelijk bij stookinstallaties en elektrische installaties en materieel. Als u hierbij ondersteuning wenst kan 1612.nl uw organisatie bijstaan.

Bedrijfszekerheid

“Hoe verhoog ik de bedrijfszekerheid van onze organisatie?"
Derving door uitval van bijvoorbeeld de stroomvoorziening en daarmee uw primaire proces of uw ICT omgeving is een zeer grote kostenpost. Met een goede inventarisatie kunnen we eventuele zwakke plekken of processen waar een (zeer) hoog risico in uw organisatie aanwezig is zichtbaar maken. Het mitigeren van deze risico’s is dan een volgende stap in een implementatie traject dat we samen met u kunnen doorlopen.
"Zijn beschikbaarheid van mijn installaties in lijn met de risico's?"
Uptime is vooral de ICT omgeving uiterst belangrijk. Eventuele zwakke plekken (single point of failure) in uw installatie kunnen wij zichtbaar maken. Het mitigeren van risico’s door uitval en daarmee ongeplande downtime is de volgende stap in een implementatie traject dat we samen met u kunnen doorlopen.